อดทน

การเจริญเติบโตของกล้ามะเขือ มีอุปสรรคเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อากาศที่เย็น แมลง และสัตว์ที่เข้ามากัดกินกล้า แต่อุปสรรคที่เข้ามาก็จะเป็นแรงเสริมให้พวกเราก้าวข้ามให้จงได้

image_593189c7e0e9e

การเจริญเติบโต

อากาศที่เย็น 17 องศา กับการเจริญเติบโตของกล้ามะเขือ ผ่านขบวนการธรรมจาก สัตว์น้อยใหญ่ และร่มไม้ใบเขียว ที่เข้ามาอยู่อาศัยร่วมกับกล้ามะเขือ

19 ธันวาคม 2560

image_593189c7e0e9e

กล้ามะเขือเปราะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560    วันนี้เริ่มมีการอาศัยกินอยู่จากเหล่าเพื่อนผองธรรมชาติ แมลง หนอน มากัดกินใบ เด็กๆ ต้องมาเร่งหาวิธีรักษาดูแล ป้องกันภัยให้กล้ามะเขือของพวกเขาให้มีโอกาสเติบโตได้ดีที่สุด