ต้นไม้ที่พ่อปลูก

environment-reforestation-for-king

ต้นไม้ที่ ในหลวง ร.9 ทรงปลูก

00356

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงปลูกต้นไม้พระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เหล่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเขื่อนภูมิพล
ภายในบริเวณเขื่อนภูมิพล

220px-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปลูกต้นปาริชาต
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

05_07

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้น “แก้วเจ้าจอม”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล